péntek

2009. október 27., kedd

EL CURTUK HUNGARORUM


Első rész

A MÉRKŐZÉS ELŐTT

Meghívót kaptam egy mérkőzésre.
Választhatok, milyen minőségben szeretnék részt venni.
Lehetek játékos, vagy hajlékonyság estén, valamelyik VIP páholyban is helyet foglalhatok.
A belépés mind a két esetben ingyenes.

Már régen megfizettük a díszes zsuga árát
A rendszerváltás óta mást sem teszünk, csak a semmire költjük a pénzünket.
A központi pénzlehúzás kiválóan meg van szervezve. A csomagküldő szolgálatok rendszeréhez hasonlóan működik.
Befizeted a kiválasztott termék árát aztán várod a csomagot.
Valami különbség azért van. Vásároltam már csomagküldőtől, meg is kaptam az árút, méghozzá a várt minőségben.

Ebben az esetben nem ez történik. Már 19 éve nem érkezik meg a befizetett összeg ellentételezése, sőt évről évre ki kell pótolni a pénzt.
Mondják ez az árú minőségének folyamatos javulása miatt van így, mert ez csak többletkiadással valósítható meg. Nyilván a plusz kiadás az árban is meg kell, hogy jelenjen.

Sok embert meghívtak erre a mérkőzésre, valami visszapótolandó az elszegényített, elnémított és kirekesztett polgároknak okozott veszteségből.

Más probléma is van. A résztvevők zömének gladiátornak kell lenni, ők hozzák a teljesítményt, az eredményt, amit a lelátó népe élvezhet.

A rendezés költségei alacsonyak, nem kellett stadiont építeni.
Minek is? Kiválóan alkalmas erre a Kárpát medence, ennél szebb katlant emberi kéz nem képes létrehozni.

A pályára lépő csapatok között nincs jelentős tudáskülönbség.
Az egyik oldalon a pártoskodók csapata, ők egy hajszállal talán erősebbnek tűnnek, annak ellenére, hogy kispadjuk lényegesen rövidebb ellenfelükénél.
Alaposan szemrevételezve észlelhető, nem is egy kispadon foglalnak helyet, hanem kettőn.
Nem a nagy létszám miatt van ez így. Teljesen egyedi lesz a taktikájuk.
A csapat bal, illetve jobbszárnyát külön-külön edző irányítja.
Érdekes felállás lesz. Biztosan irigyelni fogja Anglia, Németország, Franciaország, de még Svájc is.

A másik alakulat, a földhözragadtak együttese, olyan magyaros, nemzeties alakulat, egészen pontosan nem skatulyázható be sehova.
Edzőjük nincs, játékos edzőt választottak maguk közül.
Taktika sincs, úgy sem tartana be senki, semmit.
Igazi erejüket a létszámuk adja, kispadjuk mögött, egy egész szektort kellett kijelölni, e tartalék játékosok elhelyezésére.

A nézőtér az említett szektoron kivűl kizárólag VIP helyekből áll, azok is két markánsan megkülönböztethető részre vannak osztva.
Feltűnő, hogy szinte kizárólagosan csak piros-fehér-zöld zászlót lehet látni.
Elvétve azért van egy-egy piros-fehér sávos lobogó, egy-egy kék színű és néha megvillan egy fehér is, zöld felirattal.
Ezekre jellemző, hogy állandó helyük nem határozható meg. A két karéj közül bármelyikben várható felbukkanásuk.
A buzdító rigmusok is eléggé egy kaptafára készültek.
Egyik oldalon felhangzik az Új Magyarország, buzdítás, amit rögtön túl is üvöltenek: Magyarország Többet Érdemel!
Már sokkal a kezdés előtt félelmetes a hangorkán!
Viszonylagosan egységesnek tűnik az aréna!

Kezdem nem érteni, ha ilyen sokan ennyire egyetértenek egymással akkor miért ellenfelek?

Alaposabb odafigyeléssel megállapítható, a lelátó már elnevezésében is két részre van bontva, bal és jobb oldalra.
Erre az eddig lényegtelennek tűnő jelenségre összpontosítva, azért már nagyobb különbségek is tapasztalhatók
A jobb oldali karéjban elhelyezkedők folyamatosan röhögnek, valaki Dakota viccekkel tartja könnyesen a szemeket.
A másik karéjben ,a lelkesedéstől kipirult arcú emberek önfeledten éneklik az Internacionálét..

A küzdelem várhatóan hosszú ideig fog tartani, senki sem hiszi, hogy a rendes játékidőben bármelyik fél is képes lenne előnyt szerezni.

Kényszerű helyzet, de erre is felkészültek, váltani fogják a vezérszurkolókat.
Be is gyakorolják a módját, hogy éles helyzetben nehogy zavar keletkezzen.

A jobb oldalon viszonylag egyszerűen történik minden.
A kezdéskor hangadó szurkoló hamar átadja helyét egy, tetszettek volna forradalmat csinálni, harci rigmussal.
Van rá jelentkező. Egy teljesen ősz szemüveges, halk szavú bácsika.
Ő nem sokáig bír a tömeg előtt maradni halk szavúsága miatt.
A megüresedett helyet egy alacsony köpcös foglalja el. már az érkezése is feltűnő volt. Fehér lovon jött a parkolóba.
Megkezdi a szurkolótábor egységesítését, ennek első időszakában fel-fel tűnik néha egy kalapos hölgy, aki később feladja
Láthatóan nem fogadja el a helyzetet, de pillanatnyilag belenyugszik.

A bal oldalon látványosabbak és változatosabbak a helycserék.

Az első emberke itt is egy mélynövésű vezér , még kisebb, mint a jobb oldali köpcös.
Könnyen vezényel, mert láthatóan nagyon szeretik.
Elavulhatatlan érdemei vannak abban, hogy megindította a Trabant nevű autóféleség haláltusáját.
Egyszerű eszközt választott, az NDK-t ráengedte Nyugat-Németországra.

A következő előmondó, egy ránézésre jelentéktelen figura. Szerény ember, nem dicsekvő, csak végső esetben mondta el, hogy teljesen egyedül, orránál vezette az egész KGB-t.
Ügynök, Ő a javából., Az amerikai filmek akcióhősei csak tanulhatnának tőle.

Harmadikként egy cingár, szemüveges, olyan jó tanuló féle, aki tornából fel van mentve, ugrik a kerítés tetejére.
Beint és már bömböl is a kórus. Csináljuk meg! Húzzunk bele!
Közben váratlan zavar támad, fals hangok is hallatszanak, valami Őszödről, meg folyamatos hazudozásról.
Talán le is váltaná a tömeg, de a cingár megelőzi ezt és a sorok közé vágja prímhegedűjét.

Többen rohannak, hogy elkapják, ez egy olyan Ludas Matyi ábrázatúnak sikerül.
Ekkor csoda történik. Az elkapott hegedű a kezében hirtelen gordonkává válik.
A hangszerrel megkezdi a szurkolók vezénylését.
A másik táborból közben egyre hangosabb gágogás hallatszik.

Most már felborul az eddigi harmónia. Sistereg csattog, szirénázik minden, vörösödnek a fejek.

Nézném tovább a szurkolók hangolását, de már érdekesebb dologra kell figyelnem.
Megérkeztek a csapatok a játéktérre, megkezdődik a bemelegítés.

Rendszeres olvasók