péntek

2009. október 27., kedd

EL CURTUK HUNGARORUM


Első rész

A MÉRKŐZÉS ELŐTT

Meghívót kaptam egy mérkőzésre.
Választhatok, milyen minőségben szeretnék részt venni.
Lehetek játékos, vagy hajlékonyság estén, valamelyik VIP páholyban is helyet foglalhatok.
A belépés mind a két esetben ingyenes.

Már régen megfizettük a díszes zsuga árát
A rendszerváltás óta mást sem teszünk, csak a semmire költjük a pénzünket.
A központi pénzlehúzás kiválóan meg van szervezve. A csomagküldő szolgálatok rendszeréhez hasonlóan működik.
Befizeted a kiválasztott termék árát aztán várod a csomagot.
Valami különbség azért van. Vásároltam már csomagküldőtől, meg is kaptam az árút, méghozzá a várt minőségben.

Ebben az esetben nem ez történik. Már 19 éve nem érkezik meg a befizetett összeg ellentételezése, sőt évről évre ki kell pótolni a pénzt.
Mondják ez az árú minőségének folyamatos javulása miatt van így, mert ez csak többletkiadással valósítható meg. Nyilván a plusz kiadás az árban is meg kell, hogy jelenjen.

Sok embert meghívtak erre a mérkőzésre, valami visszapótolandó az elszegényített, elnémított és kirekesztett polgároknak okozott veszteségből.

Más probléma is van. A résztvevők zömének gladiátornak kell lenni, ők hozzák a teljesítményt, az eredményt, amit a lelátó népe élvezhet.

A rendezés költségei alacsonyak, nem kellett stadiont építeni.
Minek is? Kiválóan alkalmas erre a Kárpát medence, ennél szebb katlant emberi kéz nem képes létrehozni.

A pályára lépő csapatok között nincs jelentős tudáskülönbség.
Az egyik oldalon a pártoskodók csapata, ők egy hajszállal talán erősebbnek tűnnek, annak ellenére, hogy kispadjuk lényegesen rövidebb ellenfelükénél.
Alaposan szemrevételezve észlelhető, nem is egy kispadon foglalnak helyet, hanem kettőn.
Nem a nagy létszám miatt van ez így. Teljesen egyedi lesz a taktikájuk.
A csapat bal, illetve jobbszárnyát külön-külön edző irányítja.
Érdekes felállás lesz. Biztosan irigyelni fogja Anglia, Németország, Franciaország, de még Svájc is.

A másik alakulat, a földhözragadtak együttese, olyan magyaros, nemzeties alakulat, egészen pontosan nem skatulyázható be sehova.
Edzőjük nincs, játékos edzőt választottak maguk közül.
Taktika sincs, úgy sem tartana be senki, semmit.
Igazi erejüket a létszámuk adja, kispadjuk mögött, egy egész szektort kellett kijelölni, e tartalék játékosok elhelyezésére.

A nézőtér az említett szektoron kivűl kizárólag VIP helyekből áll, azok is két markánsan megkülönböztethető részre vannak osztva.
Feltűnő, hogy szinte kizárólagosan csak piros-fehér-zöld zászlót lehet látni.
Elvétve azért van egy-egy piros-fehér sávos lobogó, egy-egy kék színű és néha megvillan egy fehér is, zöld felirattal.
Ezekre jellemző, hogy állandó helyük nem határozható meg. A két karéj közül bármelyikben várható felbukkanásuk.
A buzdító rigmusok is eléggé egy kaptafára készültek.
Egyik oldalon felhangzik az Új Magyarország, buzdítás, amit rögtön túl is üvöltenek: Magyarország Többet Érdemel!
Már sokkal a kezdés előtt félelmetes a hangorkán!
Viszonylagosan egységesnek tűnik az aréna!

Kezdem nem érteni, ha ilyen sokan ennyire egyetértenek egymással akkor miért ellenfelek?

Alaposabb odafigyeléssel megállapítható, a lelátó már elnevezésében is két részre van bontva, bal és jobb oldalra.
Erre az eddig lényegtelennek tűnő jelenségre összpontosítva, azért már nagyobb különbségek is tapasztalhatók
A jobb oldali karéjban elhelyezkedők folyamatosan röhögnek, valaki Dakota viccekkel tartja könnyesen a szemeket.
A másik karéjben ,a lelkesedéstől kipirult arcú emberek önfeledten éneklik az Internacionálét..

A küzdelem várhatóan hosszú ideig fog tartani, senki sem hiszi, hogy a rendes játékidőben bármelyik fél is képes lenne előnyt szerezni.

Kényszerű helyzet, de erre is felkészültek, váltani fogják a vezérszurkolókat.
Be is gyakorolják a módját, hogy éles helyzetben nehogy zavar keletkezzen.

A jobb oldalon viszonylag egyszerűen történik minden.
A kezdéskor hangadó szurkoló hamar átadja helyét egy, tetszettek volna forradalmat csinálni, harci rigmussal.
Van rá jelentkező. Egy teljesen ősz szemüveges, halk szavú bácsika.
Ő nem sokáig bír a tömeg előtt maradni halk szavúsága miatt.
A megüresedett helyet egy alacsony köpcös foglalja el. már az érkezése is feltűnő volt. Fehér lovon jött a parkolóba.
Megkezdi a szurkolótábor egységesítését, ennek első időszakában fel-fel tűnik néha egy kalapos hölgy, aki később feladja
Láthatóan nem fogadja el a helyzetet, de pillanatnyilag belenyugszik.

A bal oldalon látványosabbak és változatosabbak a helycserék.

Az első emberke itt is egy mélynövésű vezér , még kisebb, mint a jobb oldali köpcös.
Könnyen vezényel, mert láthatóan nagyon szeretik.
Elavulhatatlan érdemei vannak abban, hogy megindította a Trabant nevű autóféleség haláltusáját.
Egyszerű eszközt választott, az NDK-t ráengedte Nyugat-Németországra.

A következő előmondó, egy ránézésre jelentéktelen figura. Szerény ember, nem dicsekvő, csak végső esetben mondta el, hogy teljesen egyedül, orránál vezette az egész KGB-t.
Ügynök, Ő a javából., Az amerikai filmek akcióhősei csak tanulhatnának tőle.

Harmadikként egy cingár, szemüveges, olyan jó tanuló féle, aki tornából fel van mentve, ugrik a kerítés tetejére.
Beint és már bömböl is a kórus. Csináljuk meg! Húzzunk bele!
Közben váratlan zavar támad, fals hangok is hallatszanak, valami Őszödről, meg folyamatos hazudozásról.
Talán le is váltaná a tömeg, de a cingár megelőzi ezt és a sorok közé vágja prímhegedűjét.

Többen rohannak, hogy elkapják, ez egy olyan Ludas Matyi ábrázatúnak sikerül.
Ekkor csoda történik. Az elkapott hegedű a kezében hirtelen gordonkává válik.
A hangszerrel megkezdi a szurkolók vezénylését.
A másik táborból közben egyre hangosabb gágogás hallatszik.

Most már felborul az eddigi harmónia. Sistereg csattog, szirénázik minden, vörösödnek a fejek.

Nézném tovább a szurkolók hangolását, de már érdekesebb dologra kell figyelnem.
Megérkeztek a csapatok a játéktérre, megkezdődik a bemelegítés.

2009. október 29., csütörtök

EL CURTUK HUNGARORUM (második rész)


A bemelegítés

Megérkeztek a csapatok. Megérkeztek, de csak a pálya szélére.
A küzdőtér még nem vehető birtokba, mert kisebb átalakításokat kell elvégezni a bemelegítés biztonságossága érdekében.

Magyarországon vagyunk, a stadion személyzete nem képes az aktuális helyzetnek megfelelő szinten és állapotban tartani a létesítményt.
Mondanak itt sokan és sok mindent, meg mindennek az ellenkezőjét is.
Jobb kivárni az utolsó pillanatig, még akkor sem biztos semmi, igazán csak a mérkőzés befejezése után lehet majd elmondani, hogy megfelelő volt-e az előzetes helyzetértékelés.

Most az látható, hogy rohamrendőrök érkeznek a katlanba, a pálya közepén kordonokat kezdenek állítani.
A pártoskodók csapatából kiválik néhány ember és átviszi az egyik kispadot a túloldali partvonalon mögé.
Sejtem, ez azért történik így, mert a csapatrészeket közvetlenül akarják irányítani az edzők.

Azért nem értek mindent. Már jól kivehetők az edzők, az egyiknek hatalmas narancs látható a melegítőjén, nagyon hosszú hajú és harcsabajuszú, láthatóan nagy dumás a pali, a szegfűsnek meg üvegzsebe van. Nem akármekkora szélhámos ez sem. Amennyit ütötték-verték, már régen össze kellett volna törnie az üvegzsebnek.

Tudnak valamit, nem egyesítik a két jelképet, lehet, hogy igazuk is van.
Nagy Feró tanított meg hajdanán az ilyen jelkép egyesítések veszélyére.
Bemutatta a kalapácsot, mint használható szerszámot, utána a sarlóval is ezt tette.
Így külön-külön kiválóan használható eszközként viselkedtek.
A baj akkor következett be, amikor a bal kezében levő eszközt keresztezte a jobb kezében levővel.
Sarló és kalapács, a mindenki által ismert szerkezetben.
Innentől aztán egyik sem volt jó semmire, dolgozni végképp nem lehetett velük.
Valószínű ezt nem akarja a két edző, maradnak eredeti állapotukban, akkor is ha egymással is meg kell küzdeni.

Persze, az is lehet erről azért az ellenfélnek egészen más a véleménye.
Az ellenfél, valóban eddig szinte nem is lehetett észrevenni őket.
Most, hogy a kordon a pálya teljes szélességében kiépült már bejöhetnek a pályára.
Ők azok, akik mindig csak a hatalom maximális védelmét biztosító rendszerek kiépítése után foglalhatják el helyüket.
Köznyelven talán úgy is lehetne nevezni őket: a nép.
Sokan vannak, de nem annyira támadó, mint inkább védőszelleműek, ezért nem nagyon értem minek a kordon.
Azt hittem a néptől védik a pártoskodókat, most pedig azt kell látnom ezek a kordonok inkább az Ő védelmükre, vannak telepítve.
Istenemre mondom, kezdem végképp nem érteni az egészet.

Egyre jobban látható ezek a nemzetiesen magyarosak nem kérnek a rendőri védelemből, inkább meghalnak, de akkor sem.
Feltűnik soraikban néhány közismert történelmi figura, látom Dugovics Tituszt, aki gyakorolja a mélybe rántást. Jó magas tornagúlát állítanak, Tituszunk onnan veti magát a mélybe, csak úgy a technikai kivitelezés tökéletesítése miatt, ami majd jól jöhet a mérkőzés alatt.
Sajnálom Őt, gondolom konkrét személyt nézett ki magának.
Ő még nem tudhatja, az igazán fontos ellenfelek a nézőtéren vannak vezérszurkolóként. Okos emberek ők, nem kockáztatnak, akárhogy is alakul az eredmény ők megússzák.

Nem az eredmény a fontos, kizárólag az emberek vezetése, vezérlése, talán hatalomnak is nevezhetnénk, ahhoz meg nem dolgozni kell, hanem hülyíteni.

Mozgalmas körülöttem a stadion, elterelte a figyelmemet az olvasó korrekt tájékoztatásáról.
Nem írtam még arról, hogy ez a nemes vetélkedés milyen szabályrendszer keretein belül bonyolódik majd.
Egyelőre én sem tudok többet, egy nagyon semmitmondó tájékoztatásnál.

Annyit közöltek velem, alapként a rögbi és a pankrációs birkózás előírásainak egyvelege alkotja a szabályokat.
Később a mérkőzés megkezdése előtt a nagy kivetítőre részletesen kiírják a szabályokat.
A kivetítőn már fel-felvillannak a fények.

Rendszeres olvasók