péntek

2009. október 27., kedd

EL CURTUK HUNGARORUM


Első rész

A MÉRKŐZÉS ELŐTT

Meghívót kaptam egy mérkőzésre.
Választhatok, milyen minőségben szeretnék részt venni.
Lehetek játékos, vagy hajlékonyság estén, valamelyik VIP páholyban is helyet foglalhatok.
A belépés mind a két esetben ingyenes.

Már régen megfizettük a díszes zsuga árát
A rendszerváltás óta mást sem teszünk, csak a semmire költjük a pénzünket.
A központi pénzlehúzás kiválóan meg van szervezve. A csomagküldő szolgálatok rendszeréhez hasonlóan működik.
Befizeted a kiválasztott termék árát aztán várod a csomagot.
Valami különbség azért van. Vásároltam már csomagküldőtől, meg is kaptam az árút, méghozzá a várt minőségben.

Ebben az esetben nem ez történik. Már 19 éve nem érkezik meg a befizetett összeg ellentételezése, sőt évről évre ki kell pótolni a pénzt.
Mondják ez az árú minőségének folyamatos javulása miatt van így, mert ez csak többletkiadással valósítható meg. Nyilván a plusz kiadás az árban is meg kell, hogy jelenjen.

Sok embert meghívtak erre a mérkőzésre, valami visszapótolandó az elszegényített, elnémított és kirekesztett polgároknak okozott veszteségből.

Más probléma is van. A résztvevők zömének gladiátornak kell lenni, ők hozzák a teljesítményt, az eredményt, amit a lelátó népe élvezhet.

A rendezés költségei alacsonyak, nem kellett stadiont építeni.
Minek is? Kiválóan alkalmas erre a Kárpát medence, ennél szebb katlant emberi kéz nem képes létrehozni.

A pályára lépő csapatok között nincs jelentős tudáskülönbség.
Az egyik oldalon a pártoskodók csapata, ők egy hajszállal talán erősebbnek tűnnek, annak ellenére, hogy kispadjuk lényegesen rövidebb ellenfelükénél.
Alaposan szemrevételezve észlelhető, nem is egy kispadon foglalnak helyet, hanem kettőn.
Nem a nagy létszám miatt van ez így. Teljesen egyedi lesz a taktikájuk.
A csapat bal, illetve jobbszárnyát külön-külön edző irányítja.
Érdekes felállás lesz. Biztosan irigyelni fogja Anglia, Németország, Franciaország, de még Svájc is.

A másik alakulat, a földhözragadtak együttese, olyan magyaros, nemzeties alakulat, egészen pontosan nem skatulyázható be sehova.
Edzőjük nincs, játékos edzőt választottak maguk közül.
Taktika sincs, úgy sem tartana be senki, semmit.
Igazi erejüket a létszámuk adja, kispadjuk mögött, egy egész szektort kellett kijelölni, e tartalék játékosok elhelyezésére.

A nézőtér az említett szektoron kivűl kizárólag VIP helyekből áll, azok is két markánsan megkülönböztethető részre vannak osztva.
Feltűnő, hogy szinte kizárólagosan csak piros-fehér-zöld zászlót lehet látni.
Elvétve azért van egy-egy piros-fehér sávos lobogó, egy-egy kék színű és néha megvillan egy fehér is, zöld felirattal.
Ezekre jellemző, hogy állandó helyük nem határozható meg. A két karéj közül bármelyikben várható felbukkanásuk.
A buzdító rigmusok is eléggé egy kaptafára készültek.
Egyik oldalon felhangzik az Új Magyarország, buzdítás, amit rögtön túl is üvöltenek: Magyarország Többet Érdemel!
Már sokkal a kezdés előtt félelmetes a hangorkán!
Viszonylagosan egységesnek tűnik az aréna!

Kezdem nem érteni, ha ilyen sokan ennyire egyetértenek egymással akkor miért ellenfelek?

Alaposabb odafigyeléssel megállapítható, a lelátó már elnevezésében is két részre van bontva, bal és jobb oldalra.
Erre az eddig lényegtelennek tűnő jelenségre összpontosítva, azért már nagyobb különbségek is tapasztalhatók
A jobb oldali karéjban elhelyezkedők folyamatosan röhögnek, valaki Dakota viccekkel tartja könnyesen a szemeket.
A másik karéjben ,a lelkesedéstől kipirult arcú emberek önfeledten éneklik az Internacionálét..

A küzdelem várhatóan hosszú ideig fog tartani, senki sem hiszi, hogy a rendes játékidőben bármelyik fél is képes lenne előnyt szerezni.

Kényszerű helyzet, de erre is felkészültek, váltani fogják a vezérszurkolókat.
Be is gyakorolják a módját, hogy éles helyzetben nehogy zavar keletkezzen.

A jobb oldalon viszonylag egyszerűen történik minden.
A kezdéskor hangadó szurkoló hamar átadja helyét egy, tetszettek volna forradalmat csinálni, harci rigmussal.
Van rá jelentkező. Egy teljesen ősz szemüveges, halk szavú bácsika.
Ő nem sokáig bír a tömeg előtt maradni halk szavúsága miatt.
A megüresedett helyet egy alacsony köpcös foglalja el. már az érkezése is feltűnő volt. Fehér lovon jött a parkolóba.
Megkezdi a szurkolótábor egységesítését, ennek első időszakában fel-fel tűnik néha egy kalapos hölgy, aki később feladja
Láthatóan nem fogadja el a helyzetet, de pillanatnyilag belenyugszik.

A bal oldalon látványosabbak és változatosabbak a helycserék.

Az első emberke itt is egy mélynövésű vezér , még kisebb, mint a jobb oldali köpcös.
Könnyen vezényel, mert láthatóan nagyon szeretik.
Elavulhatatlan érdemei vannak abban, hogy megindította a Trabant nevű autóféleség haláltusáját.
Egyszerű eszközt választott, az NDK-t ráengedte Nyugat-Németországra.

A következő előmondó, egy ránézésre jelentéktelen figura. Szerény ember, nem dicsekvő, csak végső esetben mondta el, hogy teljesen egyedül, orránál vezette az egész KGB-t.
Ügynök, Ő a javából., Az amerikai filmek akcióhősei csak tanulhatnának tőle.

Harmadikként egy cingár, szemüveges, olyan jó tanuló féle, aki tornából fel van mentve, ugrik a kerítés tetejére.
Beint és már bömböl is a kórus. Csináljuk meg! Húzzunk bele!
Közben váratlan zavar támad, fals hangok is hallatszanak, valami Őszödről, meg folyamatos hazudozásról.
Talán le is váltaná a tömeg, de a cingár megelőzi ezt és a sorok közé vágja prímhegedűjét.

Többen rohannak, hogy elkapják, ez egy olyan Ludas Matyi ábrázatúnak sikerül.
Ekkor csoda történik. Az elkapott hegedű a kezében hirtelen gordonkává válik.
A hangszerrel megkezdi a szurkolók vezénylését.
A másik táborból közben egyre hangosabb gágogás hallatszik.

Most már felborul az eddigi harmónia. Sistereg csattog, szirénázik minden, vörösödnek a fejek.

Nézném tovább a szurkolók hangolását, de már érdekesebb dologra kell figyelnem.
Megérkeztek a csapatok a játéktérre, megkezdődik a bemelegítés.

2009. október 29., csütörtök

EL CURTUK HUNGARORUM (második rész)


A bemelegítés

Megérkeztek a csapatok. Megérkeztek, de csak a pálya szélére.
A küzdőtér még nem vehető birtokba, mert kisebb átalakításokat kell elvégezni a bemelegítés biztonságossága érdekében.

Magyarországon vagyunk, a stadion személyzete nem képes az aktuális helyzetnek megfelelő szinten és állapotban tartani a létesítményt.
Mondanak itt sokan és sok mindent, meg mindennek az ellenkezőjét is.
Jobb kivárni az utolsó pillanatig, még akkor sem biztos semmi, igazán csak a mérkőzés befejezése után lehet majd elmondani, hogy megfelelő volt-e az előzetes helyzetértékelés.

Most az látható, hogy rohamrendőrök érkeznek a katlanba, a pálya közepén kordonokat kezdenek állítani.
A pártoskodók csapatából kiválik néhány ember és átviszi az egyik kispadot a túloldali partvonalon mögé.
Sejtem, ez azért történik így, mert a csapatrészeket közvetlenül akarják irányítani az edzők.

Azért nem értek mindent. Már jól kivehetők az edzők, az egyiknek hatalmas narancs látható a melegítőjén, nagyon hosszú hajú és harcsabajuszú, láthatóan nagy dumás a pali, a szegfűsnek meg üvegzsebe van. Nem akármekkora szélhámos ez sem. Amennyit ütötték-verték, már régen össze kellett volna törnie az üvegzsebnek.

Tudnak valamit, nem egyesítik a két jelképet, lehet, hogy igazuk is van.
Nagy Feró tanított meg hajdanán az ilyen jelkép egyesítések veszélyére.
Bemutatta a kalapácsot, mint használható szerszámot, utána a sarlóval is ezt tette.
Így külön-külön kiválóan használható eszközként viselkedtek.
A baj akkor következett be, amikor a bal kezében levő eszközt keresztezte a jobb kezében levővel.
Sarló és kalapács, a mindenki által ismert szerkezetben.
Innentől aztán egyik sem volt jó semmire, dolgozni végképp nem lehetett velük.
Valószínű ezt nem akarja a két edző, maradnak eredeti állapotukban, akkor is ha egymással is meg kell küzdeni.

Persze, az is lehet erről azért az ellenfélnek egészen más a véleménye.
Az ellenfél, valóban eddig szinte nem is lehetett észrevenni őket.
Most, hogy a kordon a pálya teljes szélességében kiépült már bejöhetnek a pályára.
Ők azok, akik mindig csak a hatalom maximális védelmét biztosító rendszerek kiépítése után foglalhatják el helyüket.
Köznyelven talán úgy is lehetne nevezni őket: a nép.
Sokan vannak, de nem annyira támadó, mint inkább védőszelleműek, ezért nem nagyon értem minek a kordon.
Azt hittem a néptől védik a pártoskodókat, most pedig azt kell látnom ezek a kordonok inkább az Ő védelmükre, vannak telepítve.
Istenemre mondom, kezdem végképp nem érteni az egészet.

Egyre jobban látható ezek a nemzetiesen magyarosak nem kérnek a rendőri védelemből, inkább meghalnak, de akkor sem.
Feltűnik soraikban néhány közismert történelmi figura, látom Dugovics Tituszt, aki gyakorolja a mélybe rántást. Jó magas tornagúlát állítanak, Tituszunk onnan veti magát a mélybe, csak úgy a technikai kivitelezés tökéletesítése miatt, ami majd jól jöhet a mérkőzés alatt.
Sajnálom Őt, gondolom konkrét személyt nézett ki magának.
Ő még nem tudhatja, az igazán fontos ellenfelek a nézőtéren vannak vezérszurkolóként. Okos emberek ők, nem kockáztatnak, akárhogy is alakul az eredmény ők megússzák.

Nem az eredmény a fontos, kizárólag az emberek vezetése, vezérlése, talán hatalomnak is nevezhetnénk, ahhoz meg nem dolgozni kell, hanem hülyíteni.

Mozgalmas körülöttem a stadion, elterelte a figyelmemet az olvasó korrekt tájékoztatásáról.
Nem írtam még arról, hogy ez a nemes vetélkedés milyen szabályrendszer keretein belül bonyolódik majd.
Egyelőre én sem tudok többet, egy nagyon semmitmondó tájékoztatásnál.

Annyit közöltek velem, alapként a rögbi és a pankrációs birkózás előírásainak egyvelege alkotja a szabályokat.
Később a mérkőzés megkezdése előtt a nagy kivetítőre részletesen kiírják a szabályokat.
A kivetítőn már fel-felvillannak a fények.

szombat

EL CURTUK HUNGARORUM (harmadik rész)

EL CURTUK HUNGARORUM (harmadik rész)
Már fel-felvillannak a fények az eredményjelző berendezéseken.

Hirtelen az tűnik fel, hogy osztogató legények és leányok egész serege jelenik meg a nézők között és osztogatja az elmúlt évek fosztogatásaiból, El Curásaiból rajtunk maradt értékesebb holmikat..

Mindenkinek jut a kakaó biztos számítógép billentyűzetekből.
Már van bor és pálinka biztos is, néhány példányt ebből is szétosztanak: Komoly reklám értéke van cselekedetüknek.
Remélik szeretett drága népük, gyakorlati jó tapasztalatai alapján majd megbízza a kormányt, szerezzen be belőle minden kocsma számára, néhány darabot.
Még akkor is, ha 2 millió Ft-ba kerül darabja.
Suttogják már a fejlesztés utolsó fázisában van a hányásbiztos klaviatúra is.
Ezzel teljes lesz a kocsma-komfort, hányinger esetén sem kell elhagyni a mértéket adó vödör biztonságos környékét.
Más ajándék is van: A/4-es darabokra felvágták az iskolák számára vásárolt digitális táblákat., ezek is kiosztásra kerülnek.
Ebből, nem juthat mindenkinek, de aki figyel és eléggé képzett karatéban, sikeresen el tud csípni egy példányt.

Megszűnik a villódzás és nagyon szép grafikai kivitelben, megjelenik egy mindentudó kisokos a képernyőkön.

A Magyar Köztársaság kormánya, a néhány perc múlva megkezdődő mérkőzéssel kapcsolatban a következő állásfoglalást teszi közé, mint alapelveket, melyek végrehajtási utasításként alkalmazandók.
A kormány kijelenti, nem, mint politikai tényező, hanem válságkezelő, szakértői testületként hozta meg határozatait.
A Magyar Alkotmány előírásait az utóbbi években a politikai pártok általában saját szemszögükből értelmezték, ezért nincs ok annak figyelembevételére kötelezni a küzdő feleket.
Érvényesüljön a szokásjog, ami az elmúlt időszakban jellemezte a parlamenti testületek munkáját.

Külön előnyt jelent az is, hogy a gyakorlati tevékenységet az állampolgárok bőrükön érzik, tehát nem szükséges megfogalmazni: A törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól!
Nincs törvény, nincs mit nem ismerni!

A mérkőzés hívatott dönteni arról, hogy Magyarországon a balra, vagy a jobbra hajts legyen az irányadó magatartási forma, esetleg más megoldás kerüljön előírásra!
Az eddigi hol balra, hol jobbra stílus rengeteg felesleges karambolhoz vezetett.

A mérkőzést vesztes és a győztes csapat vívja.
Speciális megkötés, hogy ezeket előre meg kell határozni.
A győztes együttes jelző a pártoskodók csapatát illeti meg, ebből következik, hogy a vesztesek az ellenfél csapatának tagjai.

Fenti meghatározottság biztosítása érdekében elfogulatlan bírók küldését nem engedélyezzük, mert az, egy nem várt eredmény bekövetkezéséhez vezethetne!
A játékvezetőket a győztes csapat saját soraiból már előre kiválasztotta.

A játékvezetőknek kötelességük a játékosok egyéni jogállását figyelembe venni.
Nem célszerű mentelmi joggal rendelkező képviselő ellen szabálytalanságot ítélni, hiszen annak szankcionálása komoly nehézségbe ütközik. Kérvényezni kell a mentelmi jog alóli kiadást az országgyűléstől.

Az említett jogi eljárás negatív hatással lehet a nézőkre és az ellenfél játékosaira egyaránt.
Tapasztalatok alapján feltételezhető, hogy olyan mértékben szabadulhatnak el az indulatok, aminek a megfékezése a készenléti rendőrség, súlyosabb ebben a NATO rendfenntartó erőinek bevetését is igényli.
Ilyen szintű attakra nincs szüksége hazánknak, mert az komoly bizalomvesztéshez vezethet.
Nem elhanyagolható a beavatkozás költségvonzata sem, az az irdatlan pénzösszeg inkább emelje a győztes csapat győzelmi bankettje fényét, növelje annak luxusát.
Legalább nem kell illegális pénzből ünnepelni. A vesztesnek, esetleg a közönségnek úgy sem jutna belőle semmi.
Az igazi magyar ember megérti ezt, hiszen arról is híres, többek között, hogy örül honfitársai jómódjának, akkor is, ha Ő nyomorúságos életvitelre kényszerül, előbbiek telhetetlenségének következtében.

Megérti. Ez az igazi demokrácia, Isten által így van elrendeltetve!

Szükséges figyelembe venni a játékvezetői ítéletek meghozatalánál az offshore cégtulajdonosok érdekeit is.
Velük szemben szabálytalanságot ítélni nem szabad.
Az esetleges várható következményekért, mármint a megsértett adócsaló bosszúálló tettének, ami teljes vagyonának Magyarországról való kimenekítésében ölthet formát, a bírók kártérítési felelősséggel is tartoznak.

Ennyiben foglalhatók össze a főbb speciális szabályok, amelyeket szükségesnek tartottunk ismertetni a nagyérdeművel.
Fontosnak tartjuk felhívni mindenkinek a figyelmét a mérkőzés csak a játéktéren, folyik.
A játékteret arról lehet felismerni, hogy kordonkerítés és rendőrsorfal veszi körül.

Minden más vonatkozásban a rögbi, az amerikai foci, és a pankrációs birkózás szabályai az irányadók.
A játékszer rögbi labda, gól is a rögbi szabályai szerint születik.
Az amerikai foci és a pankrációs birkózás küzdő elemeinek alkalmazására azért van szükség, hogy a játékszer megszerzésére, illetve annak megakadályozására irányuló taktikai és fizikai lehetőségek tárháza a lehető legszélesebb legyen.

Kezdődjön a mérkőzés!

Az eredményjelzők elsötétülnek:

Már látom is amint érkeznek a kezdőcsapatok a pályára,  nehezen találok szavakat, a még soha nem látott egzotikumnak a leírására.
kedd

Azért, ezt még én sem (ŐS)sejtettem!Most aztán szidhatom magam. Minden rajtam múlt. Minden szebb lehetne most, ha időben felismerem a lehetőséget.
Már születésem előtt figyelnem és készülnöm kellet volna a világra jövetelem utáni legfontosabb feladatra.
A köldökzsinórt teljes terjedelmében, vagy csak egy kis darabját meg kellett volna mentenem.

Alig léptünk be a XXI. századba, máris kiderült, ebben a korban csak azok lehetnek boldogok és élhetnek teljes életet, akiknek van őssejtjük, vagy maguk már eleve azok.

Nincs többé betegség, nincs orvoshoz járás, nincs gyógyszerköltség.
Nem függünk senkitől, mi vagyunk a privát egészségügy.
Még akkor sincs semmi baj, ha véletlenül olyan tragikus eset történik, amelyet még őssejt kezeléssel sem lehet túlélni.

Mivel őssejt van, jöhet a klónozás és mindenkik annyian, lesznek, ahányan csak akarnak lenni.

Nem tudom miért de az a klón-állapot bennem az iker-testvérek képét idézi fel.

Természetesen nagyságrendileg azért jelentős különbség van.
Klónozva. akár egy katonai század is lehet valakiből, ennyi gyermek világráhozására azért még ikerszülés esetén is csekély esély van.

Nem akármilyen lehetőség nyílhat meg az emberiség előtt az élet minden területén.
Fenti példából kiindulva, többé nem lesz semmi értelme a háborúnak.
Ha egy egész század ugyanazon katona klónjaiból áll, akkor hiába lövik ki az egyiket még mindig rengeteg, marad belőle.
Persze, ha számszaki határok nincsenek, akkor akár zászlóaljat, vagy ezredet is alkothat egy katona, előre vetítve legyőzhetetlenségét.

Egyre több jogi probléma merül fel a jelenséggel kapcsolatban.
Javaslom – amíg nem késő - mi a nép kényszerítsünk ki egy jogszabályt, amely meghatározza azok körét, akik nem rendelkezhetnek őssejttel.
Alaposan és hiánytalanul írjuk össze az érdemtelenek névsorát, nehogy holnap, vagy holnapután 10 millió számunkra unszi pártpolitikus alkossa a nemzetet, mert akkor ki lesz aki termelni fog és ki tartja el őket.
SE KÉP, SE HANGA Sláger rádió kora reggeli hírcsokrából egy mondat:

A SZAKEMBEREKKEL INGYENESEN KONZULTÁLHAT MINDENKI.
Sajnos azt már nem tudtam pontosan megfigyelni, hogy hol, minek kapcsán és miről.
A lényeg így is egyértelmű.
Találtam egy olyan okosodási lehetőséget, ahol nem kell fizetni a tanulásért.
Ezek a szakemberek biztosan nagyon képzettek, néptanítói képességük is kiváló lehet, különben nem reklámoznák agyon őket.

Nem tudom hallotta -e valaki az elhangzottakat az oktatásügyből, ha igen, remélem rögtön felfedezte a módszerben rejlő lehetőségeket.

Akiket nem vesznek fel egyetemre, vagy nem képesek tanításuk költségeinek viselésére, azokat ilyen rendezvényekre kell irányítani.
Egy kis fáradtsággal, a módszertan kidolgozásával, hivatalosan felsőfokú végzettségről szóló diplomát lehetne szerezni ebben a képzési formában.

Nem vitatható, az ilyen konzultációkon sokat lehet tanulni, nem véletlen, hogy a rádió kihangsúlyozta az ingyenes lehetőséget.

A technikai kivételezés nagyon egyszerűen megoldható.A jelentkező kap egy látogatási kis könyvet. Elmegy a lehető legtöbb ilyen rendezvényre, ahol konzultál (grátisz) a szakemberrel, aki ezt követően egy bélyegzővel hitelesíti a magántanuló foglalkozáson való részvételét.
A többi már tiszta rutin , hány foglalkozás szükséges a vizsgára bocsájtáshoz, és a többi.

Nagyon sok ilyen fórumra lenne szükség, ami még a társadalmi megbékéléshez is lassan-lassan elvezethetne.
Az egyre műveltebbé váló tömegeket, nem annyira az indulataik vezérelnék, inkább az ésszerűség.

A rendszer továbbfejlesztését tervezgettem, amikor hirtelen megbomlott a logikai lánc.
.
Nem kivitelezhető az ötlet! Magamra gondoltam.
A korábbiakban már leírtam, én tanácsadó akarok lenni.
Leírtam, azt is miért. A zsíros jövedelmezőségért.
Tanácsadóként én is köteles lennék ilyen ingyenes szakmai konzultációkat tartani.
Ráadásul elsődlegesen kizárólag a tanácsadókat kell figyelembe venni, mert ki ne tudná, ők az országban a legnagyobb szakemberek.

Megint magamra gondolta, miért lennék én tanácsadó, ha abból nem tudnék busásan meggazdagodni.
Tudom az igazi tanácsadók is így vannak vele, azért tanácsadók!
Pénz nélkül nem adnak tanácsokat.
Ha pedig nem adnak, akkor, hogyan derül ki róluk, hogy ők szakemberek?
Kik tartanák fenn az ország működőkepésségét, ha ez miatt a buta ötlet miatt elveszítenénk a szükséges szakmai hátteret?

csütörtök

Tejeltetés!

Tejeltetés!
Én félek, félek a jövőtől!
Nem szeretném, ha környezetem, életterem, egyik pillanatról a másikra olyan változásokon menne keresztül, ami gyökeresen új magatartási és életformákat követel meg.
Szívesen élek a mában, látva a lassan egyre erősebben teret nyerő jövőt.
Van idő alkalmazkodni az új kihívásokhoz.
Értik ugye? Nem ellenzem én a változást, vallom és igénylem is a fejlődést.

Nem új keletű a jelenség, amit most észrevettem.
A város robbanásszerű átalakulás előtt áll.
Megjelentek a Hűbele-Balázsok, akik egyre többet és egyre gyorsabban tenni akarnak a közért.
Értem én, ez nem tűr halasztást, a mai világban a gyorsaságnak meghatározó szerepe van.

A város életét alapjaiban meghatározó civil szféra, egy beláthatatlan hatású kiadványt jelentet meg rövidesen.
Ráadásul ez a kizárólag helyi vonatkozású könyv angol nyelven is meg fog jelenni, gondolom olyan céllal, hogy angol nyelvterületen is terjesszék.

A hirtelen rám törő félelemérzetnek ez az egyik oka.
A könyv a városban működő 800 (ez a szám nem elírás) civil szervezetet, azok programjait kívánja bemutatni.

Nagyon örülnék neki, ha a munka megkezdése előtt a kiadók egy hatástanulmányt végeznének a várható következményekről.
Belegondoltak abba, hogy az állandóan, ködös esős Albionban, a jó meleg pub-okban söröző helybélieknek is kezébe kerülhet ez a kiadvány.
A kocsmában pedig, nem igen marad semmi titokban. Valaki észrevesz egy neki tetsző programot és már a helyszínen elkezdi szervezni a csoportos utazást.

Közreadok egy nagyon könnyen elképzelhető esetet.

Az egyik fehérvári civilszervezet szombat délutánra várja az érdeklődőket egy előadásra és vitára.
Az előadás címe. Valóban két kereke van a biciklinek?
Kedves olvasó, vallja be! Egy ilyen rendezvényről Ön sem maradna szívesen távol.
A derék britek is nyilván megindulnak Fehérvár felé.
Véletlen egybeesés, hogy pont ezen a napon rendezik Londonban az Arsenal-Chelsea rangadót, de ez sem tartja vissza őket.

A hatalmas stadion üresen tátong a derbi alatt.
A meccs után a klubok, nyilván vizsgálatot indítanak. Mi az érdektelenség oka?

Persze, hogy rájönnek és különböző jogcímeken kártérítési eljárást indítanak a város ellen.
Megéri ez nekünk?
Egy szempontból biztosan. Néhány évig elmaradnak a városi közgyűlésben a költségvetési viták.
Helyi költségvetés nem lesz. Nincs miből, hiszen mi tartjuk el Londont!

A városnak az az érdeke, hogy megelőzzük ezeket a kezelhetetlen helyzeteket.
Néhány kérdés ajánlok a szerkesztők figyelmébe, aminek a korrekt megválaszolása esetén lehet, hogy elállnak szándékuktól.
Valóban van 800 civil szervezet Fehérváron?
Ha egy-egy szervezet bemutatása csak egy-egy oldal, akkor hány kötetes lesz ez a mű?
Hány kiló lesz egy példány?
Mennyibe kerül a kiadvány?
Miből fedezik a kiadás és a terjesztés költségeit. Valószínűnek tartom pályázati pénzekből.
Biztosan ez az a pályázat amit a legérdemesebb támogatni?

Végül, azt már meg sem kérdezem, de azért mégis:: Valóban  a teljes önzetlenség vezérli a kiadó civileket?
Tudom ezen az üzleten magáncélú felhasználásra senki egy fillért sem fog keresni.

Tájékoztatásul hozzáteszem nem vagyok ellensége az emberek tisztességes informálásának, sőt megszállottan el akarom érni, hogy ez egyszer valóban megvalósuljon.


péntek

Nekem bűntudatom van!

A válsághozó én vagyok!

Lehet, hogy nem értek semmit, lehet, hogy primitív ahogy felfogom a válságot.
Lehet..., de segíteni akarok, ne legyen már kabaréba illő, ahogy a politikusok kezelik a válság-helyzetet.

Már hosszú ideje napjaim leggyakrabban halott szava, a válság.

Válság, hat betű. Próbálom értelmezni ezt a hat betűt.
Első hallásra csak egy módon nyer értelmet.
Én, hazája történelmét és földrajzát ismerő polgár tudom, hogy van kis hazánknak egy Ság hegysége és egy Vál nevű települése.
Feltételezem, hogy Vál község a Ság hegységbe költözött, így lett a régi új település neve Válság.
A helyváltoztatás végül is érhető, árvíz-veszélyes időszak előtt állunk.
A hegyvidéken mégis csak kisebb a valószínűsége egy árhullámnak, mint a Váli völgyben.
Gratulálok nekik, jól döntöttek!
Azt már nem tudom mi okozta, hogy a település neve nagyon gyorsan közismertté vált.
Ma már Válságról beszél Amerika, Ázsia, Európa és még sorolhatnám.
A lényeg, az új település villámgyorsan világhírnévre tett szert.

A válság szónak van más értelmezése is.

Ez egy jelenség, aminek persze én vagyok az oka, a magyar polgár.

Jó agy-mosott állampolgárként, már azt is elhiszem, sőt megvagyok róla győződve, nem azért nem eszem, mert nincs pénzem élelmiszert vásárolni, hanem azért mert nem vagyok éhes!

Fűteni sem azért nem fűtöttem a télen, mert nem volt rá pénzem, hanem azért mert nagyon forró vérű vagyok.
Többször is leizzadtam lakásom 3-4 fokos melegétől.

Apropó, lakásom sem azért veszítem el, mert nem tudom fizetni  költségeit és elárverezik, hanem rájöttem sokkal egészségesebb a szabad levegőn élni.
Miért árverezik? Mert ez az értékesítés leggyorsabb módja!
A hirdetés drága, az áralku macerás, az ellenjegyző ügyvéd szinte megfizethetetlen.
Nem egyszerűbb ez így? Gyorsan eladják, jó negyedáron, mint ahogy az állami vagyontárgyak nagy részével tették.
Jól jár vele a vevő: A lakásmaffia!
Legalább őket biztosan elkerüli a válság.

Munkám sincs. Keresem folyamatosan, de nem kapok. Úgy látom kevés a munkahely, foglalkoztatási válság is van.
Meggyőztek, nem ez az igazi ok. Mondják aki dolgozni akar, az el tud helyezkedni.
Akkor én valószínűleg egy munkakerülő, lumpen tróger vagyok..
Pedig tényleg szeretnék dolgozni, legalább próbaidőre vennének fel!
Tudom, megmutatnám képességeimet.
Már jelentkeztem miniszterelnöknek is. Csak néhány napot adnának, lehet, hogy ezt követően szegény megfáradt miniszterelnökünk nyugodt szívvel lemondana.
Most nem teheti, amit meg is értek. Ő csak a haza, a nemzet és az emberek sorsával foglalkozik, akiket fenyeget a válság.
Inkább feláldozza magát mintsem hagyná, hogy szeretett népének helyzete - hozzáértő vezető hiányában válságosabbra forduljon.

Ő az önfeláldozás példaképe, még jövedelmének elköltésére sem nagyon van ideje.
Naponta, mintegy 235 ezer forintot kellene elköltenie, de erre munkaelfoglaltsága miatt egyszerűen nem marad ideje.

Kedves olvasóm, válaszolj nekem őszintén, ha ennyi pénzt kellene naponta magadra fordítanod, ugye élnél a lehetőséggel?
Biztosan így tennél, mert okos vagy és elkerülnéd a túlhalmozási válságot.
Amit elköltesz, az már nincs, tennivaló sincs vele.

Visszatérve az eredeti kérdésre! Miért én vagyok a válság oka?

MERT EGY ILYEN DOLOGTALAN, SZÁNDÉKOSAN ÉHEZŐ, UTCÁN ÉLŐ, SEMMIRE SEM KÖLTŐ, TÖK IGÉNYTELEN POLGÁRTÓL NEM LEHET ANNYIT ELVENNI, AMENNYIT A KORMÁNYOLDALON ELKÖLTENEK.


Utóirat: Ez a groteszk még a Gyurcsány kormány utolsó heteiben íródott.

kedd

Óvszer nélkül nem megy!Ahogy közeledtünk a kiszemelt rendezvény helyszínéhez, nevezzük szárazdokknak, váratlanul meglepő kérdés csapta meg a fülem.

Te van óvszered? Hallatszott érces férfi hangon.
Azonnal jött a válasz, hasonló orgánumban: Persze, de még nincs kitágítva!
Az rögtön kiderült, hogy két férfi között zajlott a párbeszéd.

Kíváncsi lettem, mi is történik itt. A meghívó alapján ilyen szabadosságra nem számítottam.
Ha egy nő és egy férfi között hangzanak el ezek a mondatok, akkor megérti az ember.
Persze azt akkor sem érteném, hogy miért kell azt a szerencsétlen kondomot előre kitágítani.
Szégyenérzet nincs, az a világban természetes.

Az már kicsit dicsekvésnek tűnik, hogy az eredeti felhasználás céljára hívatott szerszám akkora lenne, hogy a gumit előre ki kell tágítani, de bármi előfordulhat, nem vagyunk egyformák.

Ne rójanak meg, de elkezdett jobban érdekelni, mi is történik itt.

Közelebb mentünk, a kb.10 asztal körül sürgölődő , vagy 60 főből álló csoporthoz
Alaposan körbenéztem és meg is láttam az egyik asztalon a párbeszéd tárgyát, de az már ki volt tágítva.
Olyan 2-3 kg-os dinnye simán belefért volna.
Hol a másik, hol van az amelyik még nincsen kitágítva, azért nem alkalmas a feladatra?
Vajon hogyan fogják kitágítani és mi az a feladat amire ebben az állapotában használni fogják?

Kitalálták?

Amennyiben nem, akkor ne olvassák most tovább a cikket, csak azt követően, ha lesz életrevaló ötletük.
Próbáljanak megoldást találni, mert egy kreatív ötlet a feltalálónak sokat hozhat a konyhára.
Biztosan meg lehet állapodni az óvszergyárakkal a jutalékban, ha új, tömeges felhasználási funkciót jelölnek meg termékeiknek.

Aki tovább olvassa az írást, annak elárulom a megoldást.

Ma reggel ebben a majdnem két napig tartó békében elindultunk egy kicsit körbenézni a városi rendezvényeken.

A város egyik taván hajómodellek gyorsasági versenyét rendezték.
Ezeknek a kis hajóknak az áramellátó akkumulátorait védik a gumival. Belehelyezik az aksit és egy speciális csomóval lezárják,

Persze, tesztnek sem utolsó, ez az alkalmazás, ha a gumi ezt kibírja, akkor eredeti célú felhasználás esetén is biztosan helytáll.
Akinek volt már balesete az óvszer minőségi hibájából adódóan, javaslom, a következő beszerzés előtt kérjen tanácsot a gyorsasági kishajó modellezőktől.
Állítom ők jobban tudják mi a jó, mint a gyártó!

vasárnap

Magyar világszabadalom: BÖRTÖNSUSKA

Biztos ajánlat, könnyű, stabil megélhetés!
Nem olyan, mint a többi, interneten olvasható, vagy előadásokon hallható munkalehetőség.
Itt valóban nem kell befizetni egy fillért sem, nem kell semmit eladni, és nem kell hálózatot építeni.
A rendszer valóban újszerű, teljesen eltér az eddig ismert pénzkereseti lehetőségektől.
Még nagyon az elején vagyunk, tudomásom szerint eddig csak ketten-hárman élnek ebből a tevékenységből.
Adj esélyt magadnak, olvasd végig ezt az útmutatót és anyagi gondjaidat egy héten belül, hosszú távra megoldhatod!

Teendőid:

Az elolvasást követően a legrövidebb időn belül menj el a legelső boltba és lopj el egy kék alapon, fehér pettyes papírba csomagolt lanolinos babaszappant.
Ezt a tevékenységed a mai naptól kezdve mindennap ismételd meg.

A következő fontos lépés, szerezz magadnak három munkahelyet, nyilván eltérő időpontokban történő munkavégzéssel
Tudom ez fárasztó, sőt a nap huszonnégy óráját kitölti, ezért legalább az egyik valami őrtevékenység legyen, ahol naponta, pár órán keresztül jól kipihenheted magad.
Őrizni úgy sem érdemes semmit ebben az országban.
Kis hazánkba nem azért nem lopnak el valamit, mert rossz vagy jó a védelme, hanem azért mert az a kutyának sem kell.

Jól belegondolva, még a kormányunk által a magyar polgárok számára szigorúan biztosított életforma is csak kis mértékben sérül.
A nyolc óra munka megvan, a nyolc óra pihenés elvárásának is megfelelsz.
A nyolc óra szórakozással gond van, de arra lesz majd idő a keresetet megalapozó hetet követően, éveken keresztül.

Nem kell félned attól sem, hogy jogszabályt sértesz a három munkahellyel.
A magyar törvények ezt nem tiltják, nyugodtan beledögölhetsz a melóba, egészen addig, amíg becsületes munkáddal nem szerzel vagyont magadnak.
Vagyonosodás esetén ügyfele leszel az APEH-nak.
Áldásos tevékenységüket követően garantáltan rövidesen újra nem lesz semmid.

Kicsit elkalandoztunk, de hát a valóság mindig hatással van az emberre.

Folytatom a munkahely kiválasztás szempontjaival.
Nem kell különös igényeket támasztani, bérben sem, hiszen három fizetés még minimál bérek esetén is (hazánkban), az átlagember vonatkozásában jelentős keresetnek minősül.
Ezt követően végezd a munkát egészen addig, amíg nem lesz tele vele a hócipőd, vagy már nem bírod tovább.

Elérkeztünk a legfontosabb ponthoz, kérlek, most nagyon figyelj, ne hogy elhibázz valamit, mert akkor az egész eddigi szenvedésed értelmetlenné válik, ráadásul nem tudod lerakni jövőd anyagi alapjait.

Ne egyedül menj vásárolni, legalább két szomszédod, barátod, ismerősöd legyen veled.
Ebben a felállásban légy egy kicsit telhetetlen és változtass a napi egy szappan ellopásának szokásán.
Kivételesen egyszerre hármat dugjál el a ruházatodban, lehetőleg a figyelő kamera látószögében.

Aztán irány a pénztár.
Ekkor jön el a legfontosabb pillanat. A biztonsági őr félrehív, majd megtalálja nálad a szappanokat.
Közli, hogy maradj ott, hívja a rendőrséget.
Nem kell megkísérelni a szökést, hiszen pont az a cél, hogy a rendőrség letartoztasson.

Nem árt trágár szavakkal sértegetni a bolt dolgozóit, meg is lehet rugdosni őket egy kicsit, néhány füles sem árt, esetleg össze lehet törni a fél berendezést, ez mind a javadra válhat a későbbiekben.

A történtek után nyilván őrizetbe vesznek, hiszen nem egyszerű kis gyilkos, bankrabló vagy milliárdokat elcsaló gazember vagy Te!

Te főbenjáró bűnt követtél el, pár száz forint értékben szappant loptál.
A magatartás ráadásul többszörösen is minősíthető.
Előre megfontolt szándékkal, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, folytatólagosan és bűnszövetkezetben történt a bűnelkövetés.
A lopáshoz még hozzájön a garázdaság, a testi sértés, a rongálás is.

Bőven megvan az előzetes letartoztatásod feltétele.

Előzetesbe vételedről a hatóság tájékoztatja munkaadóidat, akik a szokásjognak megfelelően fognak eljárni.
A szokásjog pedig az előzetes letartoztatásod időtartamára meghagyja fizetésed, igaz annak mértékét felére csökkenti.
Még így is nagyon jól jársz, hiszen a három munkahelyről másfélszeres munkabér jön össze.
Hab a tortán, hogy az előzetes évei alatt nincs szinte semmi kiadásod,így keresetedből családod kiválóan meg tud élni.

A rendszer tökéletesen működik, működnie kell, az alábbi, a szokásjog alapjául szolgáló eset
precedens teremtése okán.

Augusztus 10-én az MTI-re hivatkozva a STOP az alábbiakat közölte:

Előzetes letartóztatása alatt is kapja a fizetését Papp István, az Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági Főfelügyelőség elnöke. A vesztegetéssel meggyanúsítottnak a fizetése felét ugyan visszatartják, de a másik felét továbbra is megkapja.
Hasonló módon részesülnek juttatásból a vele együtt eljárás alá vontak is.

Ez így tart már tavaly december közepe óta.

Ezzel az esettel kapcsolatban, félve kérdezném meg.
Mióta van Magyarországon olyan jogszabály, ami alanyi jogon biztosít jövedelmet az állampolgároknak és nem a munkaköri leírásban meghatározottak elvégzését, várja el?


Hova kell fordulnom, hogy alanyi jogon járó bérkövetelésemnek én is érvényt szerezhessek?

Záradék:

A fentiekben ajánlottak leírás szerinti teljesüléséért semmilyen jogi, erkölcsi, vagy anyagi felelősséget nem vállalok.
Lehetnek olyan szempontok, amelyek felkészültségem tökéletlenségéből adódóan nem tűntek fel nekem, ezek a hiányosságok pedig más eredmény bekövetkezéséhez vezethetnek.

Az is elképzelhető, hogy demokrácia-felfogásom, amelynek alapja, az emberek egyenlőségének elve, téves.
Ebben az esetben pedig törvényszerűen vannak egyenlőbbek is…
hétfő

Leteszteltem az angol fontot.


és nagyon meglepődtem, mert semmivel nem bizonyult erősebbnek, mint a magyar forint.
Hiszik, vagy nem hiszik, állításom megdönthetetlen érvekkel igazolni is tudom.
Komoly tapasztalatom van az ilyen felmérésekben, mert mindig keresem az új módszereket.
Nem akarok olyan egysíkúvá válni, mint a mai közvélemény-kutatók, vagy minőség-tesztelők.
Ki merem jelenteni, a hosszú gondolkodás után kitalált módszer az egyedüli, ami valós végeredményt hozhat.

Elmentem vásárolni a Tesco-ba. Vajon mit kapok az ilyen kemény valutáért?
Miután fizettem, rohantam haza, mint az őrült. izgalomtól remegő kézzel bontottam ki a fontért vásárolt csomagokat.
Bár ne tettem volna, mert még mindig lehangolt vagyok a csalódottságtól.

A vásárolt termékek, szerintem ugyanolyan gyenge minőségűek voltak, mint a korábban forintért kapottak.

Láttam, hogy egymást ölik az emberek a Sertés-marha darált mix nevű termékért, amit mindenki darált húsnak nevezett.
Beszálltam én is, mert amiért ennyien küzdenek, az csak jó lehet.
Nehezen szereztem magamnak belőle.

Otthon megnéztem a címkéjén levő összetevőket.
A két féle hús 51%, van még benne búzarost, szójafehérje, stabilizátorok.
A stabilizátorok talán azért vannak, hogy aki fogyasztás után rosszul lesz tőle, annak állapota stabil maradjon legalább addig meg beszállítják a sürgősségire.
Miért van benne búzaféleség meg szója? Talán azért, hogy kenyér nélkül lehessen enni!
A kenyeret lassan már úgy sem lehet megfizetni.
A termék komoly dilemma élé állított, most már kezd nekem gyanús lenni a Gyulai kolbász is, nem ok nélkül vannak a Gyulai Húsüzemben is nagy gondok.
Valószínű, kiderült róluk, a kolbász nem abból áll, amit állítanak róla.

Jön a strand-szezon. Ilyenkor élvezet megenni egy sült kolbászt egy szelet kenyérrel, a parton levő büféből vásárolva.
Idén is megteszem, majd igyekszem eldönteni melyik a kolbász és melyik a kenyér.

Ezek után az már meg sem lepett, hogy az általam vásárol Őszibarack rostos üdítőital garantált gyümölcstartalma 1%.
Mi lehet még benne? Talán majd később ezzel is foglalkozom.

Ideges lettem, de később megnyugodtam, hiszen bizonyított tény az angol font a világ egyik legerősebb valutája, mint ilyen, komoly, világszínvonalú minőséget kapok érte.

Biztosan én tévedek, a világ nem tévedhet, rossz a képzettségem, nem értek semmihez.
Talán ezért nem jelentkezett senki akkor sem amikor világgá kürtöltem: Én tanácsadó akarok lenni!

Felismerve ebbéli képzettség-problémáim nem minősítem jónak, vagy rossznak az angol fontot.
Ezt tegye meg mindenki maga, a lényeg: Teljesen egyenértékű a mi forintunkkal.
A két ország között nincs különbség.

Most már tudom, szavazni sem megyek el vasárnap, mert, ha sokan leszünk akkor valószínű a legrátermettebb jelölteket juttatjuk ki Brüsszelbe. Több ember nyilván okosabb, mint a kevés.

Ne keressenek ez mögött semmiféle politikai okot, egyszerűen emberként viselkedem, szolidáris vagyok más nemzetekkel is, jelen esetben az angolokkal.
Szegényeknek elég megemészteni azt, hogy a magyar EP képviselők a most befejeződő ciklus alatt olyan kiváló munkát végeztek, hogy a hatalmas angol előny semmivé vált.
Nagy trauma lenne számukra, ha erős képviselői gárdánk a következő öt év alatt Angliát Magyarország csicskásává tenné
Remélem ezt senki nem akarja.

Azt még megemlítem, hogy szívesen vizsgálnám más nemzeti valuták erősségét is, talán még a módszert is lehetne fejleszteni
Akinek ilyen megtámadhatatlan vizsgálati eredményre van szüksége, az küldjön a vizsgálandó valutából.

Legjobb megoldás az egérkommandó!


Javaslom a hitetleneknek, szerezzenek be maguknak legalább egy darab egeret.
Egerünknek nem kell feltétlenül az egértársadalom elitjéhez tartozni. Nem kell fehér egérnek lennie.
Megteszi, az amúgy szépséges, egyszerű, szürke mezei egér is.

A lényeg új kis barátunk szeresse a sajtot. Rendszerint ez így is van!

Egerünk rengeteg idegességet, felesleges sorban állást takaríthat meg számunkra.
Arra is bizonyítottan alkalmas, hogy megóvjon bennünket a rendőri őrizetbe vételtől.
Nem történhet velünk semmi nagyon kellemetlen dolog, még akkor sem, ha egyszer újra rászánjuk magunkat és több ezer emberrel sorban állunk azért a néhány száz kg sajtért, amit a Penny Market akciós áron értékesít.

Nem kell elhinni a kereskedőnek, hogy elfogyott már a sajt, nem kell azt hinnünk, hogy csak azért szüntetik be az eladást, mert várják a protekciósokat.
Nem kell egyre jobban, a tömeg hatására felhergelődnünk. Nem kell feldühödnünk annyira, hogy nekimegyünk a szerencsétlen eladónak, utána pedig őrizetesek leszünk.

A megoldás. Kivesszük táskánkból kicsi egérkénket és beküldjük az üzletbe
Körülnéz, ha nem talál sajtot, akkor biztosak lehetünk benne, elfogyott.

Egészen más a helyzet, ha mégis talál sajtot.
Ebben az esetben megszervezzük a tömeget és támadó harcalakzatban, attakkal elfoglaljuk a boltot.
Ilyen esetben még a készenléti rendőrséggel is érdeme utcai harcba bocsátkozni.
Nem is választhatunk más megoldást, hiszen mi nem ehhez vagyunk szokva.
Ennek az országnak a vezetői és ennek következtében polgárai is, kizárólag az igazmondásukról vannak elhíresülve, nem úgy mint ez a gaz Penny Market!

Egy egészen kicsi kellemetlenséggel azért számolni kell, csuklani fognak a röhögéstől az üzletlánc dolgozói.
Azért ez sem olyan kellemetlen, nem az Ő érdemük, nem ők tettek bennünket hülyévé.
Azok vagyunk mi magunktól is minden külső ráhatás nélkül!

Miért nem közlekedik a Titanic a Velencei tavon?


Amikor rám szakadt az a fene nagy gazdagság, rögtön másképpen kezdtem gondolkodni.
Kitárult előttem a lehetőségek széles tárháza.
Az eddigi kicsinyes, piti terveim helyére, nagy ívű projektek kerültek.
Elhatároztam, én a vizet, horgászatot, strandolást szerető ember, hogy ez irányú igényem luxus színvonalon elégítem ki.

Kell nekem egy hajó kedvenc tavamra, a Velencei tóra.
Olyan hajó, amiből kényelmesen lehet horgászni, lakni lehet benne, parti rendezésére is alkalmas.
A fürdőzést is komfortosabban kellene megoldani, legyen úszómedence is a hajón.
Az igények összeálltak, meg lehetett ezek alapján határozni a méreteket.
Tervezők sokasága dolgozott a megoldáson.

A megszületett végeredmény alapján megállapították, e hajó kicsivel nagyobb lesz mint a jól ismert Titanic volt.
Mindent elfogadtam, az ár nagyon borsos volt, de számítottam rá.
Nem azért lottóztam, majdnem a világ összes országának szelvényein, hogy ne nyerjek össze annyit, amire most szükségem van.

A hajó elkészült, de végül is nem lett a Velencei tavon vízre bocsátva, mert én nem vagyok politikus.
Az utolsó pillanatban döntöttem, mégis csak végzek egy kis hatástanulmányt: Milyen következményei lehetnek a jármű tavon való megjelenésének?

Szinte nem is marad szabad vízterület a tóban, majdnem az egész vízfelületet elfoglalná a hajó. Strandolásra sem maradna elég hely az emberek számára.

Ez még nem is annyira hatott rám, de két szempont végképp kikényszerítette a számomra szomorú döntést.
Hol fognak ezek a szerencsétlen strandolók pisilni, ha nem tudnak bemenni a tóba?
Azt nem várhatom el tőlük, ebben a pénztelen világban, hogy minden ilyen szükségük elvégzésekor, 50-50 Ft-ot fizessenek a WC fenntartójának.

Anyagilag is lehetetlen helyzetbe kerültem, mert rájöttem a hajónak nincs elég tere a vízen való közlekedésre.
Hajózni meg akartam, mert az szükséges.
Megoldás lett volna a légpárna telepítése, akkor a környező szántóföldek is hajózhatóvá váltak volna a jármű számára.

Erre viszont már nem volt pénzem. A kiadásaim olyan mértékűvé váltak, hogy a teljes tönkremenés réme fenyegetett.
El kellett adnom a hajót!

Ki találják, ki vette meg? A legnagyobb tóparti VC tulajdonosa!
Nem vagyok jó üzletember, nem lottózni kellett volna!
A minap találkoztam a hajó egyik tervezőjével, aki örömmel mesélte, a hajó végül is vízre kerül, ráadásul az eredeti helyen.
Már meg is kezdték a tulaj igénye szerinti átépítést.
Óriási légpárnás WC lesz belőle.

Székesfehérváron is hasonló ihletése támadta az egyik alpolgármesternek, aki szinte értékelhetetlen választási eredménye ellenére, valahogy mégis becsúszott a testületbe.
Rögtön ki is talált, egy Királyi Séta nevű projektet, persze ez irdatlan pénzbe kerül.
A terv egyik része, egy betonból készült gagyi makettváros felépítése, a város legnépszerűbb parkjának elfoglalásával.
Tudom már eddig is rengeteg kiadásba került az elképzelés.

A korábbiakban leírt projektem megvalósítási folyamata alatt sok gyakorlati tapasztalattal gazdagodtam.

Tudom ez a terv csak akkor fog megvalósulni, ha az egészet eladják és az engem megmentő vevő veszi meg.

Azért markáns különbségeket vélek felfedezni a két üzlet között.

Én a saját pénzemet kockáztattam! Ő a város polgárainak pénzével teszi ezt!
Az én költségeim megtérültek.

Vajon így lesz ez a Királyi Séta esetében is?


Az új erő: Veréb-különítmény! Veszély, Veszély, Veszély!


Tisztelt Bíróság!

Nagyon gyorsan követték egymást az események, felfoghatatlanul gyorsan.
Ezért nem biztos, hogy valóban úgy történt minden, ahogy én érzékeltem.

A hátam mögül érkezett a villamos és hirtelen nekiment a trolibusznak.
Furcsa volt, mert a villamos már az ütközés előtt vagy tíz méterrel elhagyta a sínpályát.
Gyanítom, azért mert egy nagyon széles koronájú fa alatt kell neki elhaladni és arról minden este leszarják a verebek.
Megunhatta már szegény.
Gondolom bíró úr sem örülne neki, ha közlekedés közben minden nap le lenne szarva.
Elnézést bíró úr, a jövőben kizárólag a kérdésre fogok válaszolni

A hatalmas tömegben összegyűlt verebek a történteken rendkívüli módon felháborodtak.
Nem tetszésüknek őrjítő csiviteléssel hangot is adtak.
Már amúgy is egyre több minden nem tetszett nekik, most meg még ez a kirekesztés is.
Hiába készültek, egy igazi véleménynyilvánításra, elvették tőlük a lehetőséget.
Eddig csak oda-odapiszkítottak.
Ma akarták példaértékűen demonstrálni véleményüket.
Óriási hangzavar volt, több tízezer veréb üvöltötte világgá nemtetszését.
Ettől valóban meg lehetett süketülni.

Tisztelt bíró úr, én mint a helyszínen jelen levő tanú megalapozottnak tartom felperes kártérítési igényét, tényleg ez az esemény okozhatta süketségét.
Arra a kérdésére, hogy kit terhel a felelősség, nem tudok válaszolni,
Szóba jöhetnek a verebek, a villamos, a trolibusz, a BKV és még mások is.
Ráadásul a sértett felelőssége is felvethető, miért járt arra, miért nem üdült inkább a Bahamákon, ott ilyen veszélyhelyzetnek nem lett volna kitéve.

Mint tanú, ha kapok rá lehetőséget, hogy megszólítsam a felperest, akkor azt javasolnám neki:
Ne pereskedjen tovább, mert nincs semmi értelme, úgy is veszíteni fog.
Látható, már az első tárgyaláson is annyi a lehetséges felelős, hogy a sok bába között biztosan elvész majd a gyerek.

A Bíróság a tárgyalást berekeszti, az alábbiak jegyzőkönyvbe vétele mellett:

Alapelv: Ha van valamid, vigyázz rá, Te vagy a felelős érte.
A hallás megóvásának is rengeteg eszköze van, fülvédő kagylón keresztül az egyszerű, vattával történő fülbedugaszolásig.
Felperes egyik eszközt sem használta, akkor miért mástól követeli kárának megtérítését.

Arra a kérdésre sem tud elfogadható választ adni: Miért akkor és miért pont ott volt?
Az alapos vizsgálat egyre súlyosabb mulasztások tárt fel a halláskárosult magatartásában, egyre jobban megkérdőjelezhető viselkedésének jogszerűsége.
Már felmerült annak lehetősége is, hogy komoly, titkos kapcsolatot tart fenn a verebekkel és egy nagy létszámú, terrorcselekmények elkövetésére alkalmas szervezetet akart létrehozni.
Szerencsénkre ez a rendkívüli esemény lebuktatta.

A bíróság elrendeli felperes azonnal bűnügyi őrizetbe vételét.
vasárnap

Mutasd a pénisztokod, megmondom ki vagy!

Kedvenc barátaim a nemzetért elkötelezett, gondolkodó és tenni akaró emberek
Elhatározták ők valahányan, addig nem nyugszanak, amíg nem találnak megoldást az országot lassan elpusztító, mérhetetlen korrupció felszámolására.
Gyakran leülnek beszélgetni egymással.
Kell konzultálni, informálódni, tájékoztatni a másikat.
Tudták, ez az a módszer, amely előbb utóbb elvezet a sikerhez.
Ők ezt tudták és mást is tudnak, ezért vannak a magas körökből kirekesztve.

Egyszer csak megszületett az ötlet, hogyan is kell kiszűrni a politikai és más magas pozícióra alkalmatlanokat.
Rájöttek a korrupció ikertestvére a hazudozás.
Alapelvként megfogalmazható: A korrupt kénytelen hazug is lenni
Innen már egyszerűbbé vált az útkeresés.

Le kell buktatni a hazugokat. Egyáltalán mindenkit, aki hajlamos rá.

Az egyik késő éjszakáig tartó társalgás során végre összeállt minden, megszületett a gyakorlati megvalósíthatóság terve is..
Felkeresték a világ legnagyobb divattervezőit. Rákérdeztek a közeljövő jellemző divatirányzataira.
Rákérdeztek arra is, nyitott-e a divat a természeti népek öltözékéből néhány elemet felhasználni.
Annak idején a bermudanadrág óriási karriert futott be és ma is jelentős szerepe van nyári öltözködésünkben.

A divatdiktátorokat elkezdte érdekelni, miről is van szó.
Tovább már nem lehetett kertelni.
Ki kellett mondani a kissé furcsa viselet nevét, vállalva a hatalmas botrány kockázatát is.- Hát a pénisztokot (koteka) kellene bevinni a divatos öltözékek sorába.

Nem lett botrány belőle, mert a javaslattal párhuzamosan barátaink megnevezték a viselet másik funkcióját is.
A divat követése nagyon drága mulatság, kevés ember képes lépést tartani vele.
A divatdiktátorok azonnal rájöttek ez az új funkció meghatározó, akiknek ezt tervezik egyértelműen gazdag emberek.

Nem ódzkodtak többé, inkább részletesebben meg akartak ismerkedni a rendszer működésével, hogy minél előbb bemutassák az első, már elkészült és megrendelhető darabokat.

Ők rutinból tudták, jelentős lesz a méretbeli túlrendelés, ami soha nem látott árbevételt fog eredményezni.

Barátaim ezzel túl voltak a nehezén, most már csak néhány jogi és etikai változtatást kell bevezetni és nincs akadálya annak, hogy nagy reményekkel várhassa minden magyar polgár a szebb holnapot.

A hivatalos protokoll részévé kell tenni a pénisztok (koteka) viselésének kötelezettségét.
Aki magas beosztást tölt be, illetve politikus annak munkavégzése során mindig viselnie kell a kotekát.

A koteka szükségszerűen eltérő méretekben készül, mert a benne hordozott eszköz is személyenként nagyon eltérő nagyságú lehet.
Ki mekkora tökházat (koteka) rendel magának az már egyéni kérdés.

Ismerve a magyar politikai világ szereplőit, kevesen vannak, akik megelégednének azzal, amijük van.
A közelmúltban nyilvánosságra került, egy ország anyagi biztonságát megrendítő, végkielégítési és más hatalmas pénzügyi botrányai jelzik az említettek telhetetlenségét.

Ugye nem hiszik el, velem együtt, hogy ezek az emberek a pénisztokjukat valóban valós tehetségük nagyságára fogják készíttetni.
Pont itt ne csalnának, ne mutatnák nagyobb f…nak magukat, mint amekkorák?Ekkor pedig elkövetik a végzetes hibát, kézzel foghatóvá, dokumentálhatóvá és láthatóvá teszik hazug jellemüket.

A lebukás egyetlen kérésre bekövetkezik: Na nézzük csak, mi is van abban kotekában?

Becsületes ember rögtön lerántja a tokot, aki nem hajlandó rá, vagy jelentősen nagyobb a tökszárnál annak háza, máris mehet a börtönbe.

A rendszert a nemzet jövője érdekében alaposabban ki kell dolgozni a jogalkotóknak, és a hazugság - vizsgálat ezen teljesen új és hihetetlenül hatékony módját az alkotmányba kell rögzíteni, ajánlja a projekttulajdonos team.

A vizsgálati rendszer megnevezésére a faltalálók a Koteka-próba megnevezést látják megfelelőnek, egyben felhívják a figyelmet ez nem keverendő össze a kvaterkázással és a kadarkázással sem.


Egyben remélik azt is, hogy rövid időn belül a koteka próba az ország működésére meghatározóbb lesz, mint a mai választási rendszer.

Ennek elkövetkezte pedig törvényszerűen a jóléti társadalom létrejöttéhez vezet.

Megbíztak azzal, hivatalosan közöljem mindenkivel: A plagizálási kísérletnek nincs semmi értelme a szabadalmi és a szerző jogi védelmi eljárás elindítása már megtörtént.

Rendszeres olvasók