szombat

EL CURTUK HUNGARORUM (harmadik rész)

EL CURTUK HUNGARORUM (harmadik rész)
Már fel-felvillannak a fények az eredményjelző berendezéseken.

Hirtelen az tűnik fel, hogy osztogató legények és leányok egész serege jelenik meg a nézők között és osztogatja az elmúlt évek fosztogatásaiból, El Curásaiból rajtunk maradt értékesebb holmikat..

Mindenkinek jut a kakaó biztos számítógép billentyűzetekből.
Már van bor és pálinka biztos is, néhány példányt ebből is szétosztanak: Komoly reklám értéke van cselekedetüknek.
Remélik szeretett drága népük, gyakorlati jó tapasztalatai alapján majd megbízza a kormányt, szerezzen be belőle minden kocsma számára, néhány darabot.
Még akkor is, ha 2 millió Ft-ba kerül darabja.
Suttogják már a fejlesztés utolsó fázisában van a hányásbiztos klaviatúra is.
Ezzel teljes lesz a kocsma-komfort, hányinger esetén sem kell elhagyni a mértéket adó vödör biztonságos környékét.
Más ajándék is van: A/4-es darabokra felvágták az iskolák számára vásárolt digitális táblákat., ezek is kiosztásra kerülnek.
Ebből, nem juthat mindenkinek, de aki figyel és eléggé képzett karatéban, sikeresen el tud csípni egy példányt.

Megszűnik a villódzás és nagyon szép grafikai kivitelben, megjelenik egy mindentudó kisokos a képernyőkön.

A Magyar Köztársaság kormánya, a néhány perc múlva megkezdődő mérkőzéssel kapcsolatban a következő állásfoglalást teszi közé, mint alapelveket, melyek végrehajtási utasításként alkalmazandók.
A kormány kijelenti, nem, mint politikai tényező, hanem válságkezelő, szakértői testületként hozta meg határozatait.
A Magyar Alkotmány előírásait az utóbbi években a politikai pártok általában saját szemszögükből értelmezték, ezért nincs ok annak figyelembevételére kötelezni a küzdő feleket.
Érvényesüljön a szokásjog, ami az elmúlt időszakban jellemezte a parlamenti testületek munkáját.

Külön előnyt jelent az is, hogy a gyakorlati tevékenységet az állampolgárok bőrükön érzik, tehát nem szükséges megfogalmazni: A törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól!
Nincs törvény, nincs mit nem ismerni!

A mérkőzés hívatott dönteni arról, hogy Magyarországon a balra, vagy a jobbra hajts legyen az irányadó magatartási forma, esetleg más megoldás kerüljön előírásra!
Az eddigi hol balra, hol jobbra stílus rengeteg felesleges karambolhoz vezetett.

A mérkőzést vesztes és a győztes csapat vívja.
Speciális megkötés, hogy ezeket előre meg kell határozni.
A győztes együttes jelző a pártoskodók csapatát illeti meg, ebből következik, hogy a vesztesek az ellenfél csapatának tagjai.

Fenti meghatározottság biztosítása érdekében elfogulatlan bírók küldését nem engedélyezzük, mert az, egy nem várt eredmény bekövetkezéséhez vezethetne!
A játékvezetőket a győztes csapat saját soraiból már előre kiválasztotta.

A játékvezetőknek kötelességük a játékosok egyéni jogállását figyelembe venni.
Nem célszerű mentelmi joggal rendelkező képviselő ellen szabálytalanságot ítélni, hiszen annak szankcionálása komoly nehézségbe ütközik. Kérvényezni kell a mentelmi jog alóli kiadást az országgyűléstől.

Az említett jogi eljárás negatív hatással lehet a nézőkre és az ellenfél játékosaira egyaránt.
Tapasztalatok alapján feltételezhető, hogy olyan mértékben szabadulhatnak el az indulatok, aminek a megfékezése a készenléti rendőrség, súlyosabb ebben a NATO rendfenntartó erőinek bevetését is igényli.
Ilyen szintű attakra nincs szüksége hazánknak, mert az komoly bizalomvesztéshez vezethet.
Nem elhanyagolható a beavatkozás költségvonzata sem, az az irdatlan pénzösszeg inkább emelje a győztes csapat győzelmi bankettje fényét, növelje annak luxusát.
Legalább nem kell illegális pénzből ünnepelni. A vesztesnek, esetleg a közönségnek úgy sem jutna belőle semmi.
Az igazi magyar ember megérti ezt, hiszen arról is híres, többek között, hogy örül honfitársai jómódjának, akkor is, ha Ő nyomorúságos életvitelre kényszerül, előbbiek telhetetlenségének következtében.

Megérti. Ez az igazi demokrácia, Isten által így van elrendeltetve!

Szükséges figyelembe venni a játékvezetői ítéletek meghozatalánál az offshore cégtulajdonosok érdekeit is.
Velük szemben szabálytalanságot ítélni nem szabad.
Az esetleges várható következményekért, mármint a megsértett adócsaló bosszúálló tettének, ami teljes vagyonának Magyarországról való kimenekítésében ölthet formát, a bírók kártérítési felelősséggel is tartoznak.

Ennyiben foglalhatók össze a főbb speciális szabályok, amelyeket szükségesnek tartottunk ismertetni a nagyérdeművel.
Fontosnak tartjuk felhívni mindenkinek a figyelmét a mérkőzés csak a játéktéren, folyik.
A játékteret arról lehet felismerni, hogy kordonkerítés és rendőrsorfal veszi körül.

Minden más vonatkozásban a rögbi, az amerikai foci, és a pankrációs birkózás szabályai az irányadók.
A játékszer rögbi labda, gól is a rögbi szabályai szerint születik.
Az amerikai foci és a pankrációs birkózás küzdő elemeinek alkalmazására azért van szükség, hogy a játékszer megszerzésére, illetve annak megakadályozására irányuló taktikai és fizikai lehetőségek tárháza a lehető legszélesebb legyen.

Kezdődjön a mérkőzés!

Az eredményjelzők elsötétülnek:

Már látom is amint érkeznek a kezdőcsapatok a pályára,  nehezen találok szavakat, a még soha nem látott egzotikumnak a leírására.
Rendszeres olvasók